Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
Thời khóa biểu tuần 45

  

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BẮN SÚNG

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 45

Từ ngày 4/06 đến 9/06 năm 2018

HỌC KỲ: I- NĂM HỌC: 2017-2018

 

 

            Thứ

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1 - 2

 

 

 

 

 

 

 

3 - 4

 

 

 

 

 

 

 

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

( Lịch làm việc: Sáng từ 7h – 11h, Chiều từ 14h– 18h

-

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

Trần Vương

 

 

2

Lê Minh

 

 

3

Đỗ Hưng

 

 

4

Đào Thăng

 

 

 

TỔNG

 

 

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

 

TS. Trần Anh Vương

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

Th.s. Đỗ Quang Hưng

 

 

 


Viết bởi: bmbansung
Ngày Viết: 02/06/2018
Số lần xem: 88

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com