Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 17 tháng 2 năm 2020
  Đăng nhập
TKB Tuần 16

     

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BẮN SÚNG

 

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 16

Từ ngày 2/12 đến 7/12 năm 2019

HỌC KỲ: 1- NĂM HỌC: 2019-2020

 

 

            Thứ

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

 

1 - 2 CS K55

Vương

  

 

 

 

 

3 - 4

 CS K55

Vương 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 6

 

 

 


 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Lịch làm việc: Sáng từ 7h – 11h, Chiều từ 13h30– 17h30)

                                                           

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

Trần Vương

 04

 

2

Lê Minh


 

3

Đỗ Hưng

 

 

 

TỔNG

 

 

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

 

TS. Trần Anh Vương

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

 

 

Th.s. Đỗ Quang Hưng


Viết bởi: bmbansung
Ngày Viết: 01/12/2019
Số lần xem: 34

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com