Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB Tuần 43

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: VÕ - QUYỀN ANH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 43

Từ ngày 21/5 đến 27/5 năm 2018

Học kỳ 2 Năm 2017-2018

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

 

CS 52 HL

Hiếu, Hiền

PT 51 Khối 4

 Hưng, Q.Anh

CS 52 VO1,VO3,VO4

Q.Anh, Hiền, Hưng

 

 

 

3+4

 PT 51 Khối 7

 Trường, Tuấn

PT 51 Khối 9

 Hưng, Q.Anh

 PT 51 Khối 5

 Trường, Hưng

K51 CS2

Tuấn

CS 52 HL

Hiếu, Trường

CS 52 VO2

Quân

K51 CS2

Tuấn

K51 CS2

Tuấn

 

5+6

CS 52 VO1,VO3,VO4

Q.Anh, Hiền, Hưng

PT 51 Khối 1

Trường, Quân

PT 51 Khối 2

Tuấn, Tú

PT 51 Khối 6

 Tú, Hưng

PT 51 Khối 9

 Trường, Hiền

PT 51 Khối 3

 Quân, Tuấn

PT 51 Khối 7

Trường, Hưng

PT 51 Khối 1

 Q.Anh, Hiền

PT 51 Khối 8

 Trường, Tú

PT 51 Khối 4

 Quân, Tuấn

 

7+8

CS 51 GD

Quân, Khôi, Tú

PT 51 Khối 3

 Q.Anh, Hiền

CS 52 VO2

Hiếu

PT 51 Khối 8

Tú, Q.Anh

CS 51 GD

Quân(Bình giảng),

Khôi, Tú

PT 51 Khối 6

Q.Anh, Hưng

PT 51 Khối 2

 Hiền, Tú

PT 51 Khối 5

 Quân, Tuấn

 

Trực BM

Hưng

Quân

Q.Anh

Tuấn

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

  1

TRƯỜNG

14

 

2

ĐĂNG

0

 

3

14

 

4

HƯNG

16

 

5

TUẤN

16

 

6

Q.ANH

16

 

7

HIỀN

14

 

8

QUÂN

14

 

9

HIẾU

06

 

10

KHÔI

04

 

Tổng

114

 

GHI CHÚ: + Đ/c Tú điểm danh chào cờ đầu tuần (6h30 thứ 2)

+ 10h30 thứ 3 (22/5) Họp bộ môn.

+ 14h thứ 4 (23/5) Sinh hoạt chuyên môn (HT A)

+ Đ/c Đăng tham gia trọng tài Giải Kiếm trẻ TQ.

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

TS. Lý Đức Trường

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 ThS. Nguyễn Trí Quân


Viết bởi: bmvo
Ngày Viết: 20/05/2018
Số lần xem: 135

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com