Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB Tuần 44

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: VÕ - QUYỀN ANH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 44

Từ ngày 28/5 đến 3/6 năm 2018

Học kỳ 2 Năm 2017-2018

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

CS 51 GD

Quân, Hiền, Khôi

CS 52 VO2

Đăng

CS 52 HL

Trường, Hiếu

PT 51 Khối 4

 Tú, Hiền

CS 52 VO1,VO3,VO4

Q.Anh, Hiền, Hưng

PT 51 Khối 8

 Trường, Đăng

CS 51 GD

Quân, Hiền, Khôi

PT 51 Khối 1

 Q.Anh, Hưng

PT 51 Khối 2

Đăng, Tú

PT 51 Khối 3

 Tú, Quân

 

3+4

 

 

 

PT 51 Khối 5

 Q.Anh (bình giảng)

CS 52 HL

Đăng Hiếu

PT 51 Khối 9

Trường, Hưng

CS 52 VO1,VO3,VO4

Q.Anh, Hiền, Hưng

CS 52 VO2

Đăng (bình giảng)

PT 51 Khối 7

Trường, Tú

PT 51 Khối 6

Tú, Quân

 

5+6

 

 

 

 

Thi CS2 K51

QAnh, Tú

 

7+8

 

 

 

 

 

 

Trực BM

Quân

Đăng

Hưng

Q.Anh

Trường

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

  1

TRƯỜNG

08

 

2

ĐĂNG

10

 

3

10

1

4

HƯNG

08

 

5

TUẤN

0

 

6

Q.ANH

08

1

7

HIỀN

10

 

8

QUÂN

08

 

9

HIẾU

04

 

10

KHÔI

04

 

Tổng

70

 

GHI CHÚ: + Đ/c Hiền điểm danh chào cờ đầu tuần (6h30 thứ 2)

+ Đ/c Tuấn tham gia trọng tài Giải Vô địch Pencak Silat TQ (từ 25/5-2/6).

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

TS. Lý Đức Trường

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 ThS. Nguyễn Trí Quân


Viết bởi: bmvo
Ngày Viết: 26/05/2018
Số lần xem: 146

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com