Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB Tuần 45

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: VÕ - QUYỀN ANH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 45

Từ ngày 4/6 đến 10/6 năm 2018

Học kỳ 2 Năm 2017-2018

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

Chào cờ toàn trường

CS 52 VO2

Hiếu

Thi PT 51 K5

 Trường, Hưng

Thi PT 51 K6

Quân, Tuấn

CS 52 VO1,VO3,VO4

Q.Anh, Hiền, Hưng

Thi PT 51 K7

 Tuấn, Quân

Thi PT 51 K8

Khôi, Tú

CS 52 VO1,VO3,VO4

Q.Anh, Hiền, Hưng

Thi PT 51 K1

 Trường, Quân

Thi PT 51 K2

Khôi, Tuấn

CS 51 GD

Quân, Hiền, Tuấn

Thi PT 51 K3

 Trường, Hưng

Thi PT 51 K4

Q.Anh, Quân

 

3+4

 

 

CS 52 HL

Hiếu, Tuấn

CS 52 HL

Hiếu, Tú

Thi PT 51 K9

Quân, Hưng

CS 52 VO2

Hiếu

CS 51 GD

Quân, Hiền, Trường

 

 

5+6

 

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

Trực BM

Đăng

Hưng

Tuấn

Q.Anh

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

  1

TRƯỜNG

02

3

2

ĐĂNG

0

 

3

02

2

4

HƯNG

04

3

5

TUẤN

04

 3

6

Q.ANH

04

1

7

HIỀN

08

 

8

QUÂN

04

4

9

HIẾU

08

 

10

KHÔI

0

2

Tổng

36

 18

GHI CHÚ: + Đ/c Hưng điểm danh chào cờ đầu tuần (7h thứ 2)

+ 10h30 thứ 3 (5/6) Họp bộ môn.

+ Đ/c Đăng đi học (QĐ)

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

TS. Lý Đức Trường

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 ThS. Nguyễn Trí Quân


Viết bởi: bmvo
Ngày Viết: 03/06/2018
Số lần xem: 133

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com