Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB Tuần 43

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Vật – Judo

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

TUẦN: 43

( Từ ngày: 21/5/2018  Đến  27/5/2018 )

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

1-2

 

 

 

 

 

3-4

 

 

 

 

 

5-6

 

 

 

 

 

7-8

 

 

 

 

 

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

Ghi chú

1

Trần Văn Thạch

0

0

 

2

Nguyễn Văn Hưng

0

0

 

3

Nghiêm Thị Giang

0

0

 

4

Nguyễn Tiến Chung

0

0

 

Tổng

0

0

 

Ghi chú: -

Bộ môn

 

 

Ths. Trần Văn Thạch

Giáo vụ

 

 

Nghiêm Thị Giang

 

 


Viết bởi: bmvat
Ngày Viết: 28/05/2018
Số lần xem: 71

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com