Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
LCT tuan 44

  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44 THÁNG 05/2018

Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 03/06/2018 - Năm học 2017-2018

STT

Họ và tên

Nội dung công việc

1.

ĐẶNG VĂN DŨNG

Thứ 2 (28/05/2018) - Thứ 6 (01/06/2018):  Điều hành, hướng dẫn giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

2.

ĐINH QUANG NGỌC

Thứ 2 (28/05/2018) - Thứ 6 (01/06/2018): Điều hành, hướng dẫn giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

3.

ĐINH HÙNG TRƯỜNG

Thứ 2 (28/05/2018) - Thứ 6 (01/06/2018): Tham gia các nhiệm vụ KH&CN các cấp; Tư vấn đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp Nhà nước về lĩnh vực tâm lý TDTT và huấn luyện thể thao. Giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

4.

NGUYỄN QUỐC VIỆT

Thứ 2 (28/05/2018) - Thứ 6 (01/06/2018): Tham gia các nhiệm vụ KH&CN các cấp; Tư vấn đề xuất và tham gia quản lý các dự án xây dựng TCVN.Giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

5.

ĐỖ HỮU NGỌC

Thứ 2 (28/05/2018) - Thứ 6 (01/06/2018): Tham gia các nhiệm vụ KH&CN các cấp; Tham gia quản lý các nhiệm vụ thuộc Chương trình "Nghiên cứu phát triển TDTT quần chúng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững".Giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

6.

NGUYỄN THỊ LAN ANH

Thứ 2 (28/05/2018) - Thứ 6 (01/06/2018): Làm công tác đối ngoại; Kiêm dạy tại bộ môn LLĐC; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

7.

PHẠM SƠN NAM

Thứ 2 (28/05/2018) - Thứ 6 (01/06/2018): Giải quyết công việc chung của Viện; Triển khai nghiên cứu; Vận hành và bảo trì thiết bị nghiên cứu; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 2: Trực Viện.

8.

NGÔ SÁCH THỌ

Thứ 2 (28/05/2018) - Thứ 6 (01/06/2018): Giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 3: Trực Viện.

9.

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

Thứ 2 (28/05/2018) - Thứ 6 (01/06/2018): Giải quyết công việc chung của Viện; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 4: Trực Viện.

10.

ĐỖ THỊ HẠNH

Thứ 2 (28/05/2018) - Thứ 6 (01/06/2018): Giải quyết công việc chung của Viện; Làm công tác văn thư. Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 5: Trực Viện.

11.

TẠ ĐỨC THẠCH

Thứ 2 (28/05/2018) - Thứ 6 (01/06/2018): Giải quyết công việc chung của Viện; Xử lý số liệu; Thực hiện theo kế hoạch và kế hoạch tuần của Nhà trường.

Thứ 6: Trực Viện.


Viết bởi: ttkhoahoc
Ngày Viết: 25/05/2018
Số lần xem: 76

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com