Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB 44

TKB 44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH
Bộ môn: Bóng chuyền
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 44
( Từ ngày: 28/05/2018 Đến01/06/2018 )
HỌC KỲII NĂM HỌC 2017 – 2018
Thứ
Tiết
Hai
Ba
Năm
Sáu
1-2
. CS 51 GDTC
VƯỢNG HIỀN
.
. CS 51 GDTC
VƯỢNG HIỀN
.
.
3-4
  CS 52 GDTC
VƯỢNG NAM
  CS 52 GDTC
TUẤN NAM.
.
.
.
 
5-6
.
 
.
 14H SINH HOẠT CM
.
.
7-8
.
.
 
.
.
,
Ghi chú: Lịch trực Thứ 2 Thục; T3 Hiền; T4 Nam; T5 Ánh; T6 Vượng Tuấn  
 
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
   1
Phạm Thế Vượng
6
 
2
Tô Xuân Thục
0
 
3
Nguyễn Tất Tuấn
2
 
4
NguThị Thu Hiền
4
 
5
Nguyễn Ngọc Ánh
0
 
6
Nguyễn Huy Nam
 
4
 
Tổng
16
 
   
     T. BỘ MÔN                       GV. BỘ MÔN
 
 
 
TS. PHẠM THẾ VƯỢNG     THS. NGUYỄN TẤT TUẤN
 
 

Viết bởi: bmbongchuyen
Ngày Viết: 27/05/2018
Số lần xem: 79

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com