Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB tuần 43

 

Trường ĐHTDTT BN

Bộ môn: LLĐC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 43

Từ ngày: 21/5/2018 đến ngày 27/5/2018

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1+2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL53.E9.Hùng

 

Ôn tập NL.E6.Hùng

 

NL.E7.Hùng

 

 

NL.E7.Hùng

 

 3+4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NL53.E9.Hùng

 

Ôn tập NL.E6.Hùng

 

 

 

NL.E7.Hùng

 

 5+6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ôn tập NL.E6.Giang

NL53.E9.Hùng

 

 

Ôn tập NL.E6.Hùng

 

 

 

NL.E7.Hùng

 

 7+8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ôn tập NL.E6.Giang

NL53.E9.Hùng

 

 

Ôn tập NL.E6.Hùng

 

 

 

 

 

Ghi chú:

  Bảng thống kê giờ Tuần 43

 

STT

Họ tên

Số giờ dạy

Coi thi

   1.          

Th.S Lê Việt Hùng

24

 

   2.          

Th.S Nguyễn Văn Minh

0

 

   3.          

TS Nguyễn Tiến Sơn

0

 

   4.          

Th.S Chu Thị Huyền

0

 

   5.          

Th.S Trịnh Thị Hiếu

0

 

   6.          

CN Nguyễn Xuân Giang

4

 

   7.          

Th.S Nguyễn Thanh Lê

0

 

   8.          

Th.S Dương Thị Hoà

0

 

   9.          

Th.S Nguyễn Thanh Vân

0

 

 10.        

Th.S Dương Thị Lý

0

 

 11.        

Th.S  Phùng Thị Phương

0

 

 12.        

CN Trần Thị Nhàn

0

 

  13.         

Th.S Nguyễn Thị Lan Anh

0

 

 14.        

PGS.TS Tạ Hữu Hiếu

0

 

 15.        

Th.S Nguyễn Văn Tỉnh

0

 

 16.        

Th.S Đồng Thị Minh Tâm

0

 

 17.        

Th.S Hoàng Thị Tuyết

0

 

 18.        

PGS.TS Đinh Quang Ngọc

0

 

 19.        

PGS.TS Đặng Văn Dũng

0

 

Tổng

28

 

 


Viết bởi: bmtoantin
Ngày Viết: 19/05/2018
Số lần xem: 95

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com