Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB tuần 44

 

 

 

Trường đại học TDTT Bắc Ninh

Bộ môn Quản lý TDTT

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44

Từ ngày 28/5 đến  3/6 năm 2018

HỌC KỲ: II - NĂM  HỌC: 2017-2018

 

 

          

             Thứ   

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1 - 2

 

 

 

 

 

 

3 - 4

 

 

 

 

 

 

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 GHI CHÚ: HẾT 12 THỨ 3 HỌP BM

tt

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

Cẩm Ninh

 

 

2

Hiền

 

 

3

Vượng

 

 

  4

Hùng

 

 

5

Phương

 

 

6

T.Bẩm

 

 

7

Hưng

 

 

 

TỔNG

 

 

Trưởng bộ môn

 

 

Nguyễn Cẩm Ninh

GV bộ môn

 

 

Tống Thị Thu Hiền

 

 

 

 

 


Viết bởi: bmquanly
Ngày Viết: 26/05/2018
Số lần xem: 69

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com