Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 16 tháng 10 năm 2018
  Đăng nhập
TKB tuần 44

 

 

 

Trường đại học TDTT Bắc Ninh

Bộ môn Quản lý TDTT

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44

Từ ngày 28/5 đến  3/6 năm 2018

HỌC KỲ: II - NĂM  HỌC: 2017-2018

 

 

          

             Thứ   

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1 - 2

 

 

 

 

 

 

3 - 4

 

 

 

 

 

 

5 - 6

 

 

 

 

 

 

 

7 - 8

 

 

 

 

 

 

 GHI CHÚ: HẾT 12 THỨ 3 HỌP BM

tt

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

Cẩm Ninh

 

 

2

Hiền

 

 

3

Vượng

 

 

  4

Hùng

 

 

5

Phương

 

 

6

T.Bẩm

 

 

7

Hưng

 

 

 

TỔNG

 

 

Trưởng bộ môn

 

 

Nguyễn Cẩm Ninh

GV bộ môn

 

 

Tống Thị Thu Hiền

 

 

 

 

 


Viết bởi: bmquanly
Ngày Viết: 26/05/2018
Số lần xem: 56

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com