Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB Tuần 44

TKB Tuần 44

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH              LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 44
BỘ MÔN: Điền kinh, Cử tạ              Từ ngày 28/5 đến 03/6/2018

          HỌC KỲ II  NĂM HỌC: 2017 – 2018

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

 

CS 51 GDTC

Chiến

 

 

 

 

 

 

CS 52 SP

N.Quỳnh

 

 

3+4

CS 52 SP

N.Quỳnh 

 

 

 

CS 51 GDTC

Chiến

 

 

 

CS 51 HL

(Thi lần 2)

Long - Quỳnh

 

 

 

5+6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7+8


 

 

 

 

 


 

 

 

Chú ý : 

                           

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Đặng Hoài An

   

 2

ThS. Nguyễn Đăng Điệp

   

3

ThS. Vũ Quỳnh Như

 


4

TS. Nguyễn Thành Long


01

5

CN. Đỗ Văn Chiến

04

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

6

CN. Phạm Ngọc Quỳnh

 

01

7

ThS. Bạch Phương Thảo

   

8

CN.Phạm Công Tiến

   

9

TS.Nguyễn Như Quỳnh

   04

 

                                                                                                                             08       02     

 

                        

                Trưởng bộ môn                              Giáo vụ bộ môn

 

              TS. Đặng Hoài An                          Phạm Ngọc Quỳnh              

 

 


Viết bởi: bmdienkinh
Ngày Viết: 25/05/2018
Số lần xem: 95

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com