Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB Tuần 45

TKB Tuần 45

TKB Tuần 45

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH         LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 45
BỘ MÔN: Điền kinh, Cử tạ              Từ ngày 04/6 đến 10/6/2018

          HỌC KỲ II  NĂM HỌC: 2017 – 2018

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

1+2

 Chào cờ   toàn trường  

 

 

 

 

CS 51 GDTC

Chiến

 

 

CS 52 SP

N.Quỳnh

 

 

3+4

CS 52 SP

N.Quỳnh 

 

 

 

CS 51 GDTC

Chiến

 

 

 

 

 

 

5+6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7+8


 

 

 

 

 


 

 

 

Chú ý :  - Thứ 2: 14h giao ban trường (A2)

          

                           

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Đặng Hoài An

   

 2

ThS. Nguyễn Đăng Điệp

   

3

ThS. Vũ Quỳnh Như

 


4

TS. Nguyễn Thành Long5

CN. Đỗ Văn Chiến

04

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

6

CN. Phạm Ngọc Quỳnh

 


7

ThS. Bạch Phương Thảo

   

8

CN.Phạm Công Tiến

   

9

TS.Nguyễn Như Quỳnh

   04

 

                                                                                                                             08            

 

                        

                Trưởng bộ môn                              Giáo vụ bộ môn

 

              TS. Đặng Hoài An                          Phạm Ngọc Quỳnh              

 

 


Viết bởi: bmdienkinh
Ngày Viết: 03/06/2018
Số lần xem: 91

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com