Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB TUẦN 44

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: TTDN

    LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 44

Từ ngày 28/5 đến 3/6 năm 2018

 

                                                                                                    HỌC KỲ  II  NĂM HỌC: 2017 – 2018

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

PT 52 K2

Tuân

CS51 GD

Lợi

 

PT 52 K2

Tuân

 

PT 52 K3,k4

Ng Anh, Long

CS51 GD

Lợi

 

PT 52 K7,8

Ng Anh

PT 52 K6

Long

 

PT 52 K5

Ng Anh

PT 52 K1

Tuân

 

3+4

CS52

Long

PT 52 K7,8,9,10

Ng Anh, Tuân

PT 52 K3

Lợi

CS52

Long

PT 52 K1

Tuân

PT 52 K5

Ng Anh

PT 52 K9,10

Ng Anh

PT 52 K4

Lợi

CS51 HLThi L2

Viện, Long

PT 52 K6

Long

PT 52 K11,12

Kiên

5+6

 

 

 

 

CS2 Thi L1

Kiên, Tuân

 

7+8

 

 

 

PT 52 K11,12

Kiên

 

 

 

Trực bm

Viện

                 Tuân

Kiên

Ng Anh

Lợi

 Ghi chú: Đc Long, Kiên, Tuân (thứ 6) đi công tác

 

TT

 

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

Ngô Xuân Viện 

00

01

2

Đào Trọng Kiên

04

01

3

 

00

00

 4

Lê Đức Long

10

01

5

Đậu Thị Lợi

08

00

6

Phạm Văn Tuân

10

01

7

Nguyễn Ngọc Anh 

12

00

Tổng

44

00

 

          Phó trưởng bộ môn                 Trợ lý giáo vụ

 

 

 

            Lê Đức Long                      Phạm Văn Tuân

 

 

 


Viết bởi: bmboiloi
Ngày Viết: 27/05/2018
Số lần xem: 104

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com