Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB TUẦN 43

  


TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 43

Từ ngày 21 tháng 5 đến 27 tháng  5 năm 2018


HỌC KỲ: II            NĂM HỌC: 2017 - 2018

         THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2PT52 K3.4
Thu - Hiếu
   

3+4

 
       Lý thuyết -E1
CS 51 GDTC
Thu
PT52 K5.6
Hùng - Thu
 
CS 52 GDTC
Nga – Hiếu

 

5+6


  15h30'
Họp bộ môn

 


PT52 K7.8.9.10

Hùng - Thu

7+8


 
CS 52 GDTC
Nga – Hiếu
PT52 K1.2
 
Hùng- Thu


     Lý thuyết-HT45
CS 51 GDTC
Thu

  Ghi chú: Lịch làm việc mùa hè thay đổi từ tuần 38 (Sáng từ 7h-11h, chiều từ 14h- 18h) :

- Thứ 2:
14h: Họp giao ban A2
- Thứ 4:
14h: Sinh hoạt chuyên môn. (HTA).

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Thu

12

0

 

 

Dũng

0

0

 

TRƯỞNG BM

 

 

 

 

 

TS. ĐINH KHÁNH THU

Hùng

6

0

GIÁO VỤ BM

 

 

 

 

 

NGUYỄN .T. KIM NGA

Hiếu

6

0

Nga

4

0

H.Phương

0

0

Đại

0

0

M.Phương

0

0

Thủy

0

0

Hiệp

0

0

Thảo

0

0

Quyết

0

0

 

28

0


   

Viết bởi: bmtheduc
Ngày Viết: 19/05/2018
Số lần xem: 100

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com