Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB TUẦN 44

 


TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 44

Từ ngày 28 tháng 5 đến 01 tháng  6 năm 2018


HỌC KỲ: II            NĂM HỌC: 2017 - 2018

         THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

Lý thuyết - H45
CS 51 GDTC
Thu
CS 52 GDTC
Nga – Hiếu
 PT52 K1.2
Thu - Hùng
 PT52 K7.8.9.10
Thu -
Hùng

3+4

 PT52 K5.6
Thu - Hiếu
Lý thuyết - H45
CS 51 GDTC
Thu
CS 52 GDTC
Nga – Hiếu

PT52 K3.4
Thu - Hùng

 

5+6


  
 
7+8


 


    

  Ghi chú: Lịch làm việc mùa hè thay đổi từ tuần 38 (Sáng từ 7h-11h, chiều từ 14h- 18h) :

- Thứ 4: 15h00: Phổ biến quy chế thi cuối khóa (HTA); Tp; Đào tạo, CTHSSV, Giáo viên chủ nhiệm, SV ĐH50 và các khóa cũ

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Thu

12

0

 

 

Dũng

0

0

 

TRƯỞNG BM

 

 

 

 

 

TS. ĐINH KHÁNH THU

Hùng

6

0

GIÁO VỤ BM

 

 

 

 

 

NGUYỄN .T. KIM NGA

Hiếu

6

0

Nga

4

0

H.Phương

0

0

Đại

0

0

M.Phương

0

0

Thủy

0

0

Hiệp

0

0

Thảo

0

0

Quyết

0

0

 

28

0


   

Viết bởi: bmtheduc
Ngày Viết: 27/05/2018
Số lần xem: 122

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com