Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB TUẦN 46

  


TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 46

Từ ngày 11 tháng 6 đến 16 tháng  6 năm 2018


HỌC KỲ: II            NĂM HỌC: 2017 - 2018

         THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

      THI HP
 PT52 K5.6
H.Phương - Hiếu
  THI HP
 PT52 K1.2
H.Phương - Hiếu
 

3+4

   
THI HP
 PT52 K7.8.9.10
H.Phương - Hiếu
  THI HP
 PT52 K3.4
H.Phương - Hiếu
 

5+6

   
 
7+8


 


    

  Ghi chú: Lịch làm việc mùa hè thay đổi từ tuần 38 (Sáng từ 7h-11h, chiều từ 14h- 18h) :

-

 

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

Thu

0

0

 

 

Dũng

0

0

 

TRƯỞNG BM

 

 

 

 

 

TS. ĐINH KHÁNH THU

Hùng

0

0

GIÁO VỤ BM

 

 

 

 

 

NGUYỄN .T. KIM NGA

Hiếu

0

4

Nga

0

0

H.Phương

0

4

Đại

0

0

M.Phương

0

0

Thủy

0

0

Hiệp

0

0

Thảo

0

0

Quyết

0

0

 

0

8


   

Viết bởi: bmtheduc
Ngày Viết: 10/06/2018
Số lần xem: 95

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com