Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB Tuần 46

..

TRƯỜNG ĐH TDTT BC NINH

BỘ MÔN: BÓNG ĐÁ, ĐÁ CẦU

 

LỊCH  PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 46

     Từ ngày 11 - 06  đến 17- 06  năm 2018

   HỌC KỲ: II     NĂM HỌC: 2017 – 2018  

 

 

 

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

CN

 

 

 

 

 

1+2

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+4

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

5+6

 

HLĐC 51,52

Huyền

 

HLĐC 51,52

Sơn

 

HLĐC 51,52

Sơn

 

HLĐC 51,52

Sơn

 

HLĐC 51,52

        Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

7+8

 

 HLĐC 51,52

        Huyền

 

HLĐC 51,52

Sơn

 

HLĐC 51,52

Sơn

 

HLĐC 51,52

Sơn

 

 HLĐC 51,52

         Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trực BM

Sáng: 7h-11h; Chiều: 13h30-17h30

Huyền

Chính

Sơn

Tùng

T.Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Ghi chú: - Lịch làm việc của nhà trường: Sáng 7h-11h; Chiều 14h-18h

T

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Vũ Ngọc Tuấn

00

 

2

Th.S. Nguyễn Tuấn Anh

00

 

3

Th.S.Ng.T.Thanh Huyền

00

 

4

Th.S. Nguyễn Sơn

    00

 

5

Th.S. Nguyễn Đức Anh

 

6

Th.S. Hoàng Ngọc Chính

00

 

7

Th.S. Lê Ngọc Tùng

    00

 

Tổng

    02

 

Trưởng bộ môn           Giáo vụ BM

 

 

Vũ Ngọc Tuấn      Ng.T.Thanh Huyền

 

 

LỊCH  PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 14

     Từ ngày 30 -10 đến 4-11  năm 2017

   HỌC KỲ: II      NĂM HỌC: 2017 – 2018  

 

 

 


Viết bởi: bmbongda
Ngày Viết: 14/06/2018
Số lần xem: 86

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com