Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB Tuần 43

 


TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG NÉM

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 43

Từ ngày 21 tháng 5 đến 25 tháng 5 năm 2018

 

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2017 - 2018

         THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2


 

 

3+4Họp BM


5+6

Thi  Học Lại CS
Thái

Học Lại CS
Thái
Học Lại CS
Thái
Học Lại CS
Thái

Học Lại CS
Thái
7+8  
           

 

TT TÊN GIẢNG DẠY COI THI
1 Bốn 0
 0
2 0
 0
3 Thủy 0
 0
4 Thái 0
 0
    0  

 


Viết bởi: bmbongnem
Ngày Viết: 21/05/2018
Số lần xem: 91

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com