Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB Tuần 45

 


TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG NÉM

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 45

Từ ngày 04 tháng 6 đến 09 tháng 6 năm 2018

 

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2017 - 2018

         THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

Học Lại
Thủy
 
Học Lại
Học Lại
Học Lại
Học Lại

 

3+4Họp BM


5+6

Học Lại
Thái

Học Lại
Thái
Học Lại
Thái
Học Lại
Thái

Học Lại
Thái
7+8  
           

 

TT TÊN GIẢNG DẠY COI THI
1 Bốn 0
 0
2 0
 0
3 Thủy 0
 0
4 Thái 0
 0
    0  

 


Viết bởi: bmbongnem
Ngày Viết: 04/06/2018
Số lần xem: 90

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com