Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB_Tuần 43

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 43

BỘ MÔN CỜ

Từ  ngày 21 tháng 05 đến ngày 27 tháng 05 năm 2018

HỌC KỲ  I  NĂM HỌC: 2017 – 2018

   Thứ

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

1+2

 

52TL

 

 

 

 

 

 

 

H31

 

 

 

 

 

 

Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3+4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5+6

 

 

52TL

 

 

 

 

 

 

H31

 

 

 

 

 

 

Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:      14h ngày thứ 4: Sinh hoạt chuyên môn. (HTA)

 

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

TRƯỞNG BỘ MÔN

    GIÁO VỤ BỘ MÔN

1

Ngọc

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trường

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tùng

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dũng

0

0

BÙI NGỌC

   ĐÀM CÔNG TÙNG

Tổng

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 


Viết bởi: bmco
Ngày Viết: 20/05/2018
Số lần xem: 72

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com