Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB Tuần 43

  

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH                         LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 43
BỘ MÔN: Tâm lý, Giáo dục TDTT              Từ ngày:21/5/2018  -   Đến ngày: 27/5/2018
                                                                HỌC KỲ: II -    NĂM HỌC: 2017 - 2018
            THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
THỨ 7
 
 
1+2
 
 
 
 
-GDTDTT-K51-K(7,8)-E5-Dũng
 
 
-TLTT-K52-K(3,4)-E2-Khôi
 
 
3+4
 
 
-GDTDTT-K51-K(9)-E5-Dũng
 
-TLTT-K52-K(5,6)-E2-Khôi
 
 
 
 
5+6
 
-GDTDTT-K51-K(3,4)-E5-Dũng
 
-GDTDTT-K51-K(1,2)-E5-Dũng
14h: SHCM
-TLTT-K52-K(7,8,9,10,11,12)-E2-Khôi
 
 
 
7+8
 
-GDTDTT-K51-K(5,6)-E5-Dũng
 
 
 
-TLTT-K52-K(1,2)-E2-Khôi
 
 
 
 Ghi chú: Chiều 14h00 đến 18h00
              
                                                                 
                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ DẠY
TT
Giảng viên
Giờ dạy
Coi thi
1
ThS Nguyễn Đức Doanh
00
 
2
ThS Ngô Anh Dũng
10
 
3
ThS Trần Diệu Hằng
00
 
4
ThS Lê Cảnh Khôi
08
 
5
ThS Nguyễn Thị Phương Loan
00
 
6
ThS Ngô Thị Thanh Xuân
00
 
 
Tổng
18
 
 
      TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                                                GIÁO VỤ BỘ MÔN
 
 
      ThS. Lê Cảnh Khôi                                                                                             ThS. Nguyễn Đức Doanh     

Viết bởi: bmtamly
Ngày Viết: 19/05/2018
Số lần xem: 74

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com