Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
lịch công tác tuần 47

.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47 THÁNG 6

Từ ngày 18/06 đến ngày 24/06

 Học kỳ II - Năm học: 2017- 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

   Các công việc cụ thể trong tuần

 

1

TRƯỞNG PHÒNG

TS. TRẦN TRUNG

  Phụ trách chung

(SĐT: 0989088845)

  - Tham gia các cuộc họp theo Quyết định của Nhà trường

 

   - Điều hành mọi công việc chung của Phòng

 

   - Kiểm tra giảng dạy, học tập

 

   - Giám sát coi thi kết thúc học phần

 

   

 

   

 

   

 

2

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. HOÀNG THỊ TUYẾT

 

   -  Phụ trách làm thời khóa biểu toàn trường theo từng tuần.

 

   - Tham gia điều hành công việc chung của phòng

 

   -  Giám sát coi thi kết thúc các môn học phần.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

3

CHUYÊN VIÊN

TS. NGUYỄN ĐÌNH CHUNG

   -  Xây dựng thời khóa biểu toàn trường theo từng tuần

 

   -  Thứ 3 : Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

 

   -  Thư ký coi thi kết thúc các môn học phần

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

CHUYÊN VIÊN

CN. NGÔ XUÂN MẠNH

   -  Phụ trách công tác văn thư của Phòng

 

   -  Phục trách lên lịch phân công giáo viên coi thi kết thúc học phần

 

   -  Thư ký coi thi kết thúc các môn học phần

 

   -  Thứ 4: Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

 

   -  Thứ 5 : Trực nội vụ và thu nhận thông tin. 

 

   

 

   

 

5

CHUYÊN VIÊN

ThS. ĐÀO HỒNG HÀ

   -  Xây dựng các biểu mẫu, các văn bản cần phải báo cáo theo yêu cầu của công văn đến.

 

   -  Thu nhận điểm và kết quả đẳng cấp

 

   -  In kết quả điểm và đẳng cấp VĐV

 

   - Phụ trách phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý điểm các khóa

 

   -  Thứ 2 : Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

 

   -  Thứ 6 : Trực nội vụ và thu nhận thông tin.

 

   

Viết bởi: phongdaotao
Ngày Viết: 07/06/2018
Số lần xem: 63

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com