Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 45

  

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

                PHÒNG TÀI VỤ 

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần: 45 - Từ ngày 04/6-08/6/2018

Quản lý và điều hành hoạt động: đc Nguyễn Ngọc Toại - ĐT 0928.333.986

LỊCH CHUNG: Chào cờ toàn trường.

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Nguyễn Ngọc Toại

1- Nhiệm vụ chuyên môn:

- Quản lý, điều hành và thực hiện phần hành kế toán các ngày

- Soát xét chứng từ, kế hoạch, tài liệu trình Ban giám hiệu duyệt ngày.

- Nghiên cứu văn bản, chế độ liên quan

2- Nhiệm vụ khác.

-  Họp giao ban.

- Thực hiện công tác theo yêu cầu của Ban giám hiệu.

2

Nguyễn Thị Nga.

1- Nhiệm vụ chuyên môn:

- Nghiên cứu văn bản, chế độ liên quan

2- Nhiệm vụ khác.

- Nghiên cứu văn bản, chế độ kế toán Tài chính

- Họp bí thư các chi bộ.

- Thực hiện công tác theo yêu cầu của trưởng phòng.

3

Nguyễn Quang Thịnh

1- Nhiệm vụ chuyên môn:

- Thanh toán tiền cho vận động viên; khoa học công nghệ.

- Giao dịch và xử lý công việc nguồn đào tạo Vận động viên liên quan với kho bạc.
- Thu học phí.

- Nghiên cứu văn bản, chế độ liên quan.

2- Nhiệm vụ khác.

- Thu học phí. Cao học

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu KTT.

 

4

Phạm Thị Trang

1- Nhiệm vụ chuyên môn:

- Thanh toán xử lý chứng từ liên quan hoạt động Tại chức, liên thông; dịch vụ; Ký túc xá; sửa chữa tài sản của nguồn sinh viên, trường năng khiếu Olympic và các hoạt động đào tạo sau đại học các ngày.

- Làm các thủ tục nhập xuất mua bán hàng hóa, vật tư.

- Thu học phí đại học, sau đại học

- Nghiên cứu văn bản, chế độ liên quan

2- Nhiệm vụ khác.

- Thanh toán các hoạt động chi nguồn 070-081

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu KTT. 

 5

Ngô Kiều Diệp

1- Nhiệm vụ chuyên môn:

- Thanh quyết toán chứng từ sinh viên.

- Giao dịch và xử lý công việc nguồn đào tạo sinh viên liên quan kho bạc.
- Thu học phí.

- Nghiên cứu văn bản, chế độ liên quan

2- Nhiệm vụ khác.

- Hỗ trợ thu học phí.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu KTT.

6

Dương Xuân Thắng

1- Nhiệm vụ chuyên môn:

- Làm các hoạt động thanh toán lương, công ngoài giờ, công hợp đồng.

- Các hoạt động về thuế TNCN.

- Thanh toán các hoạt động nguồn đào tạo sinh viên Lào.

- Công tác điều chỉnh tăng giảm BHXH.

- Thanh toán khác cho cán bộ, giáo viên.

- Công tác văn thư.

- Nghiên cứu văn bản, chế độ liên quan

2- Nhiệm vụ khác.

- Hỗ trợ thu học phí

- Làm kê khai thuế TNCN Quý 2/ 2018.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của KTT. 

7

Nguyễn Minh Hương

1- Nhiệm vụ chuyên môn:

- Kế toán theo dõi tài sản, nhập xuất mua bán hàng hàng

- Theo dõi quản lý tài sản các đơn vị.

- Thu học phí đại học

- Theo dõi vật tư, hóa chất.

- Kế toán giao dịch ngân hàng, kho bạc

- Nghiên cứu văn bản, chế độ liên quan

2- Nhiệm vụ khác.

- Thu học phí.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu KTT. 

8

Trương Thị Hồng Liên

1- Nhiệm vụ chuyên môn:

- Cấp phát các khoản chi bằng tiền mặt các ngày

- Rút tiền tại kho bạc

- Cấp vật tư, hóa chất.

- Thu học phí sinh viên.

2- Nhiệm vụ khác.

- Thu học phí

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu KTT.

 

 


Viết bởi: phongtaivu
Ngày Viết: 08/06/2018
Số lần xem: 66

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com