Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 45

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Từ ngày 04/6 đến 10/6/2018

 

STT

Họ và tên

Nội dung công việc

Lịch chung

-     7h thứ 2 (04/6): Chào cờ

1

Nguyễn Văn Tuấn

-  Giải quyết công việc chung.

-     14h thứ 2 (04/6): Họp giao ban

-  15h30 thứ 2 (04/6): Hội ý Thường vụ về công tác cán bộ

-  14h thứ 4 (06/6): Họp Đảng ủy

-  15h thứ 4 (06/6): Họp Tập thể lãnh đạo

2

Nguyễn Thị Thanh Huế

-     Giải quyết công việc chuyên môn.

-     8h thứ 5 (07/6): Họp BCH Công đoàn trường

-     Thứ 5 (07/6): Trực phòng.

3

Bùi Văn Cương

-     Giải quyết công việc chuyên môn.

-     Thứ 3 (05/6), thứ 6 (08/6): Trực phòng.

4

Lê Thị Lan Chi

-     Giải quyết công việc chuyên môn. Soạn thảo các công văn, quyết định của phòng.

-     Thứ 2 (04/6), thứ 4 (06/6): Trực phòng.

 

 

 


Viết bởi: phongtochuc
Ngày Viết: 01/06/2018
Số lần xem: 80

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com