Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 46

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Từ ngày 11/6 đến 17/6/2018

 

STT

Họ và tên

Nội dung công việc

Lịch chung

-     9h thứ 2 (11/6): Hội ý BGH: Xét hết hợp đồng tháng 3/2018.

-     9h thứ 3 (12/6): Làm việc về công tác cán bộ với bà Trần Thị Thu Đông, nhân viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh.

1

Nguyễn Văn Tuấn

-  Giải quyết công việc chung.

-  14h thứ 3 (12/6): Họp Tập thể lãnh đạo

2

Nguyễn Thị Thanh Huế

-     Giải quyết công việc chuyên môn.

-     Thứ 5 (14/6): Trực phòng.

3

Bùi Văn Cương

-     Giải quyết công việc chuyên môn.

-     Thứ 3 (12/6), thứ 6 (15/6): Trực phòng.

4

Lê Thị Lan Chi

-     Giải quyết công việc chuyên môn. Soạn thảo các công văn, quyết định của phòng.

-     Thứ 2 (11/6), thứ 4 (13/6): Trực phòng.

 

 

 

 


Viết bởi: phongtochuc
Ngày Viết: 08/06/2018
Số lần xem: 78

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com