Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TCT Tuần 44

.

...

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 44

Từ ngày 28 tháng 05 đến ngày 03  tháng 06 năm 2018

 THỨ

NỘI DUNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ

7, CN

CÔNG VIỆC CHUNG


   

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

Ts. Trần Kim Tuyến

 ( Phụ trách chung )

K


T

9h00: Hội ý Ban giám hiệu (A3)

11h00: Họp BCH Đoàn trường (VPĐ)

14h: Gặp mặt sinh viên thực tập Thái Lan. (Phòng khách Quốc tế). TP: BGH, BM Võ, Hợp tác quốc tế.

15h00: Họp Hội đồng đánh giá Tiếng Anh đầu ra cao học K25 HLTT (A2); Tp: QĐ
7h00: Thi Tiếng Anh đầu ra cao học K25 (Nhà liên hợp); Tp: QĐ

8h30: Họp xét điều kiện cuối khóa ĐH50 (A2); Tp: QĐ

11h00: Thường vụ Đoàn Trường làm việc với Hội SV trường (VPĐ)

8h00: Thông qua thuyết minh đề tài cấp cơ sở của SV năm 2018 (T3TV); Tp: QĐ, GV hướng dẫn, các nhóm nghiên cứu SV.

10h00: Sinh hoạt CLB báo chí chuyên đề nhiếp ảnh (Đ/c Nam VKH chủ trì) (VPĐ)

9h00: Tập huấn cán bộ coi thi, giám sát thi (A2); Tp: QĐ


15h00: Phổ biến quy chế thi cuối khóa (HTA); Tp; Đào tạo, CTHSSV, Giáo viên chủ nhiệm, SV ĐH50 và các khóa cũ
 14h00: Thi cuối khóa ĐH50 và các khóa cũ (nhà E, Nhà Liên hợp)  14h00: Thi cuối khóa ĐH50 và các khóa cũ và bảo vệ luận văn tốt nghiệp. (nhà E) (cả ngày)    Thứ 7
7h00: Thi cuối khóa ĐH50 và các khóa cũ và bảo vệ luận văn tốt nghiệp. (nhà E) (cả ngày)

7h00: Tổ chức bảo vệ luận văn K50. (HT E1, E7). TP: QĐ. (Cả ngày).

.TRƯỞNG KHOA

Ths. Nguyễn Văn Bách

K

- Thay mặt trưởng Khoa giải quyết công việc khi trưởng Khoa đi công tác

T


 

  

Ths. Đỗ Tiến Thân

 

K

 

 

Nghiên cứu sinh Nước ngoài

T

Ths. Trần Huyền Trang

( Quản lý khóa ĐH 50 )

 

 

- Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 50 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần.

- Phụ trách công tác tổ chức thực tập lần 1, lần 2 khóa ĐH50

 

 

 Trực Ban

 

 

.

 

 

Ths. Dương Thị Trường

 ( Quản lý khóa ĐH 51 )

K

- Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 51 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần.

- Phụ trách công tác tổ chức thực tập lần 1, lần 2 khóa ĐH51

- Phụ trách công tác thi đẳng cấp sinh viên của Khoa

- Phụ trách công tác học phụ đạo cho sinh viên của Khoa

T

  Trực Ban    

 

Cn. Nguyễn Thanh Quyền

K

 

T

 

 

 Trực ban

 

 

 

Ths. Vũ Thị Tuyết Nhung

 ( Quản lý khóa 52)

K

- Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 52 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần.

- Phụ trách công tác tổ chức thực tập lần 1, lần 2 khóa ĐH52

- Phụ trách công tác thi đẳng cấp sinh viên của Khoa

- Phụ trách công tác học phụ đạo cho sinh viên của Khoa

T


 

 

Trực Ban

 

 

Ths. Vũ Thị Thúy Hằng

( Quản lý khóa ĐH 53)

(Văn Thư Khoa )

K

- Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 53 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần.

- Phụ trách công tác tổ chức thực tập lần 1, lần 2 khóa ĐH53

- Phụ trách công tác thi đẳng cấp sinh viên của Khoa

- Phụ trách công tác học phụ đạo cho sinh viên của Khoa

T

 

 

 


 Trực Ban

 

     
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Viết bởi: khoasupham
Ngày Viết: 26/05/2018
Số lần xem: 98

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com