Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
LCT Tuần 43

.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

KHOA HUẤN LUYỆN THỂ THAO

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43 THÁNG 5

Từ ngày 21/05 đến ngày 27/05

 Học kỳ II - Năm học: 2017- 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thứ

Các công việc cụ thể trong tuần

 

1

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Xuân Trãi

  Phụ trách chung

T2

Quản lý chung

14h00: Giao ban trường (A2)

 

T3

Quản lý chung

10h: Họp khoa

 

T4

14h: Sinh hoat chuyên môn (HT A)

 

T5

Quản lý chung

 

T6

Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

2

GIẢNG VIÊN

 

ThS. Nguyễn Phương Thảo

Trợ lý Khoa học

Trợ lý Giáo vụ khoa

 Quản lý khóa ĐH 51

Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 51 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần 

T2

Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên
10h: Họp khoa

 

T4

Trực khoa

Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên
14h: Sinh hoat chuyên môn (HT A)

 

T5

Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

T7

 

 

CN

 

 

3

CHUYÊN VIÊN

Th.S Ngô Hữu Thành

  Quản lý khóa ĐH 52

Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 52 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần

T2

Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên 

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên
10h: Họp khoa

 

T4

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên
14h: Sinh hoat chuyên môn (HT A)

 

T5

Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên
Trực khoa

 

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

T7

 

 

CN

 

 

4

CHUYÊN VIÊN

Th.S. Vũ Thị Thu Hiền

Quản lý khóa ĐH 49

Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 49 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần

 

T2

Đi học lớp CVC

 

T3

Đi học lớp CVC

10h: Họp khoa

 

T4

Đi học lớp CVC

 

T5

Đi học lớp CVC

 

T6

Đi học lớp CVC

 

T7

 

 

CN

 

 

5

CHUYÊN VIÊN

CN. Đồng Nguyệt Thư

Quản lý khóa ĐH 50

Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 50 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần

T2

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

T3

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

10h: Họp khoa

 

T4

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên
14h: Sinh hoat chuyên môn (HT A)

 

T5

Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 

T6

Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

T7

 

 

CN

 

 


Viết bởi: khoahlv
Ngày Viết: 21/05/2018
Số lần xem: 78

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com