Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB TUAN 44

TKB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH     LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY        
 
     
BỘ MÔN: Y SINH TDTT                                    
  TUẦN: 44 TỪ NGÀY: 29/05/2018 ĐẾN NGÀY: 03/06/2018      
  HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2017-2018            
THỨ 2 3 4 5 6 7      
TIẾT      
1 + 2 SL k52 k3,4 E7 SL K52 K 5,6 E7     SL K52 KHL,YH,QL E3        
Ngọc Long     Long        
  VS K53 K5,6 E4              
  Ngọc              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
3 + 4 SL k52 k1,2 E7 VS K53 K3,4 E4 VS K53 K1,2 E4            
Ngọc Ngọc Ngọc            
SH K53 K7,8 E3                
Chi                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
5 + 6                  
                         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
7 + 8                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
9 + 10                  
                 
                 
                 
      TT GV GD CT TT GV GD CT        
    1 : Ngọc 10   9 : Long 4        
              2 : Chi 2   10 : Thăng                      
              3 : Mai Anh     11 : Hưng                      
              4 : Ngọ Anh     12 :                      
      5 : Sinh     13 :            
    6 : Huyền     14 :          
              7 : Trang     15 :                      
              8 :     Tổng: 16                    
                                           
                                           
  TT 2 1 1,5 Tổng Tổng   Gio coi thi Tong   coi thi cn                    
  1 # 0 0 10 15   0 0   0                    
  2 2 0 0 2 3   0 0   0                    
  3 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  4 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  5 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  6 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  7 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  8 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  9 4 0 0 4 6   0 0   0                    
  10 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  11 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  12 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  13 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  14 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  15 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  Tổng 16 24   0 0                        
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             

Viết bởi: bmysinhhoc
Ngày Viết: 28/05/2018
Số lần xem: 72

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com