Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB TUAN 45

TKB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH     LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY        
 
     
BỘ MÔN: Y SINH TDTT                                    
  TUẦN: 45 TỪ NGÀY: 05/06/2018 ĐẾN NGÀY: #########      
  HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2017-2018            
THỨ 2 3 4 5 6 7      
TIẾT      
1 + 2   SL K52 K 5,6 E7     SL K52 KHL,YH,QL E3        
  Long     Long        
                 
                 
7h chào cờ                
                 
                 
                 
                 
                 
3 + 4 SL k52 k1,2 E7   SL K52 K3,4 E7            
Ngọc   Ngọc            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
5 + 6                  
                         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
7 + 8                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
9 + 10                  
                 
                 
                 
TRƯỞNG BỘ MÔN     TT GV GD CT TT GV GD CT GIÁO VỤ BỘ MÔN      
    1 : Ngọc 4   9 : Long 4        
              2 : Chi     10 : Thăng                      
              3 : Mai Anh     11 : Hưng                      
              4 : Ngọ Anh     12 :                      
ThS. Bùi Quang Ngọc     5 : Sinh     13 :     ThS. Nguyễn Thu Trang      
    6 : Huyền     14 :          
              7 : Trang     15 :                      
              8 :     Tổng: 8                    
                                           
                                           
  TT 2 1 1,5 Tổng Tổng   Gio coi thi Tong   coi thi cn                    
  1 4 0 0 4 6   0 0   0                    
  2 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  3 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  4 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  5 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  6 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  7 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  8 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  9 4 0 0 4 6   0 0   0                    
  10 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  11 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  12 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  13 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  14 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  15 0 0 0 0 0   0 0   0                    
  Tổng 8 12   0 0                        
                                             

Viết bởi: bmysinhhoc
Ngày Viết: 03/06/2018
Số lần xem: 79

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com