Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
LCT tuần 46

 

 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46
Từ ngày 11/6 đến ngày 17/6/2018 - Năm học: 2017– 2018
TT
HỌ VÀ TÊN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Công việc cụ thể:
1
Mai Thị Bích Ngọc
- Tham gia các cuộc họp chung theo lịch của Nhà trường
- Phụ trách công việc chung; Phụ trách hoạt động tạp chí;
- Phục vụ giải Bóng chuyền
- Trực giải quyết công việc: Thứ 2
2
Đỗ Xuân Đặng
- Đăng tải các thông tin website và bảng ảnh
- Phụ trách hoạt động mảng CNTT; Quản trị Website;
- Trực giải quyết công việc Thứ 3.
3
Nguyễn Thị Thu Quyết
- Phụ trách mảng Thư viện, xuất bản;
- Tham gia hoạt động Công đoàn Trường và công đoàn Bộ phận;
- Phục vụ giải Bóng chuyền
- Trực giải quyết công việc Thứ 4.
4
Lê Thị Tuyết Thương
- Thẩm định bài đăng Tạp chí số 3/2018
- Phụ trách hoạt động Phòng Truyền Thống
- Tham gia học Cao học
- Trực phòng Thứ 5
5
Trần Hải An
- Chụp ảnh và lấy tin theo kế hoạch công tác
- Quản lý thông tin hình ảnh và bảng thông tin ảnh
- Trực phòng Thứ 6
6
Vũ Công Duẩn
- Trực và khắc phục sự cố mạng, máy tính văn phòng
- Trực phòng thứ 3
7
Vũ Thị Hoa
- Làm nghiệp vụ tài liệu thư viện, Trực và vệ sinh phòng truyền thống. Theo dõi tiến độ sửa chữa CSVC trung tâm
- Làm nghiệp vụ khu đọc mở
- Thực hiện công tác văn thư tại đơn vị
- Trực Thư viện Thứ 4
8
Nguyễn Thị Thủy
- Phục vụ tại phòng đọc mượn và bán sách
- Thực Thư viện Thứ 3 và Thứ 5
9
Nguyễn Thị Trang
- Phục vụ phòng đọc
- Làm nghiệp vụ khu đọc mở
- Trực Thư viện Thứ 2
10
Nguyễn Thị Thương
- Làm nghiệp vụ tài liệu thư viện
- Trực phòng đọc
- Làm nghiệp vụ khu đọc mở
- Trực thư viện Thứ 6

Viết bởi: Thuquyet
Ngày Viết: 09/06/2018
Số lần xem: 76

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com