Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
Lịch Công Tác Tuần 45

  

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần: 45 từ ngày 04/6/2018 đến ngày 11/6/2018

Năm học:  2017 - 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI  DUNG  CÔNG  VIỆC

1

GĐ: Trần Tuấn Hiếu

098.9977.556

- Thứ 2: - Trực trung tâm.

- Quản lý công việc chung của trung tâm.

- Các công việc khác  theo kế hoạch.

2

Nguyễn Thị Quyên

0912.894.894

- Thứ 6: Trực trung tâm.

- Trả chứng chỉ Ngoại ngữ B – Tin học B cho sinh viên các khóa.

- Các công việc khác theo kế hoạch.

3

Nguyễn Tiến Chung

0984.822.886

- Thứ 5: Trực trung tâm.

- Giảng dạy kiêm nhiệm tại bộ môn Vật – Judo:

     + Các buổi chiều dạy học lại K50 HL

- Trả chứng chỉ cho sinh viên.

- Các công việc khác theo kế hoạch

4

Dương Thị Lê

0978.88.11.66

- Thứ 4: Trực trung tâm

- Trả chứng chỉ Ngoại ngữ B – Tin học B cho sinh viên các khóa.

- Các công việc khác theo kế hoạch.

Ghi chú

- Các công việc khác theo lịch  nhà trường.

 


Viết bởi: ttngoaingutinhoc
Ngày Viết: 01/06/2018
Số lần xem: 69

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com