Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

46

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

TỪ NGÀY 11/6 ĐẾN NGÀY 17/6NĂM 2018

TT

Họ và tên

Nội dung công việc trong tuần

 

Công việc chung

Thứ 2: - 9h00: Tập huấn phần mềm quản lý đào tạo (phòng Lab); Tp: ĐT, TV,Khảo thí,CTHSSV, các khoa, giáo vụ các bộ môn

 

 

1

Đàm Trung Kiên

Trưởng phòng

0982882005

- Giải quyết công việc chung.

- Tham gia công tác giảng dạy - NCKH.

2

Ngô Anh Dũng

Phó phòng

0979617886

- Giải quyết công việc theo mảng phụ trách.

- Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra theo QĐ của Bộ GD – ĐT và của Nhà trường.

- Tham gia công tác giảng dạy - NCKH

3

Ngô Trang Hưng

0989080322

- Giải quyết công việc được phân công

- Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng

- Tham gia công tác giảng dạy - NCKH

- Tham gia công tác khác của phòng khi cần thiết.

- Trực phòng Thứ 4

4

Ngô Trọng Hiệp

0973202303

- Giải quyết công việc được phân công

- Thực hiện công tác khảo thí - Quản lý dữ liệu bài thi

- Tham gia công tác khác của phòng khi cần thiết.

- Trực phòng Thứ 3

5

Nguyễn Tất Dũng

Học Nghiên cứu sinh tại Trung Quốc

6

Lê Thị Thuỳ Linh

0906262185

- Giải quyết công việc được phân công

- Thực hiện công tác thanh tra

- Tham gia công tác khác của phòng khi cần thiết.

- Trực phòng Thứ 6

7

Nguyễn Tiến Mạnh

0974858369

- Thực hiện công tác lưu trữ văn thư theo quy trình ISO (theo quyết định)

- Nhận, in sao đề thi  các khóa đại học, cao đẳng, liên thông

- Tham gia công tác khác của phòng khi cần thiết

- Trực phòng: Thứ: 2, 5.


Viết bởi: Phongthanhtrakhaothi
Ngày Viết: 10/06/2018
Số lần xem: 72

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com