Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
Lịch Công tác Tuần 43

...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

KHOA QUẢN LÝ TDTT

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Từ ngày 20/05 đến ngày 25/05

 Học kỳ II - Năm học: 2017- 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thứ

Các công việc cụ thể trong tuần

 

1

TRƯỞNG KHOA

TS. Cao Hoàng Anh

  Phụ trách chung

T2

14h: Giao ban (A2)

 

T3

 

 

T4

14h: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)

 

T5

 

 

T6

8h: Dự bảo vệ luận án TS (T3TV)

 

T7

 

 

CN

 

 

2

CHUYÊN VIÊN

ThS. Phạm Hải Bình

Trợ lý Công nghệ thông tin

Trợ lý Giáo vụ khoa

 Quản lý khóa ĐH 50

Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 50 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần 

T2

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

Chuẩn bị hồ sơ xét đk thi tốt nghiệp K50

Phụ trách kỳ học phụ K50

 

T3

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên


 

T4

- Trực khoa

14h: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)

 

T5

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên


 

T6

- Trực khoa

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

T7

 

 

CN

 

 

3

CHUYÊN VIÊN

Th.S Trần Thị Tô Hoài

  Phụ Trách Khoa học

Quản lý khóa ĐH 51,52,53

Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 51,52,53 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần

 

T2

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

- Phụ trách kế hoạch thực tập lần 2-K51 và lần 1-K52

 

T3

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

- Trực khoa

 

T4

14h: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)

 

T5

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên
-
Trực khoa

 

T6

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

T7

 

 

CN

 

 


Viết bởi: khoaquanlytdtt
Ngày Viết: 21/05/2018
Số lần xem: 70

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com