Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 20 tháng 10 năm 2018
  Đăng nhập
Lịch Công tác Tuần 47

...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

KHOA QUẢN LÝ TDTT

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Từ ngày 28/05 đến ngày 03/06

 Học kỳ II - Năm học: 2017- 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức danh

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thứ

Các công việc cụ thể trong tuần

 

1

TRƯỞNG KHOA

TS. Cao Hoàng Anh

  Phụ trách chung

T2

 

 

T3

 

 

T4

 

 

T5

 

 

T6

 

 

T7

 

 

CN

 

 

2

CHUYÊN VIÊN

ThS. Phạm Hải Bình

Trợ lý Công nghệ thông tin

Trợ lý Giáo vụ khoa

 Quản lý khóa ĐH 50

Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 50 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần 

T2

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên
11h: Họp BCH Đoàn trường (VPĐ)

 

T3

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 

T4

- Trực khoa

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 

T5

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

15h: Phổ biến quy chế thi cuối khóa (HTA)

 

T6

- Trực khoa

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

T7

 

 

CN

 

 

3

CHUYÊN VIÊN

Th.S Trần Thị Tô Hoài

  Phụ Trách Khoa học

Quản lý khóa ĐH 51,52,53

Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên khóa ĐH 51,52,53 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần

 

T2

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

- Phụ trách kế hoạch thực tập lần 2-K51 và lần 1-K52

 

T3

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

- Trực khoa

 

T4

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên

 

T5

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan  đến sinh viên
-
Trực khoa

 

T6

- Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên

 

T7

 

 

CN

 

 


Viết bởi: khoaquanlytdtt
Ngày Viết: 30/05/2018
Số lần xem: 57

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com