Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 44

   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

        KHOA Y HỌC TDTT

                          - LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

     Từ ngày  28/5/2018  đến ngày 02/6/2018 Học kỳ I   - Năm học: 2017 - 2018  

        Quản lý và điều hành hoạt động: Th.s Trương Đức Thăng - SĐT: 090983080117

TT

HỌ VÀ TÊN

                  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

THỨ

 

1

Th.s. Trương Đức Thăng             ( Phụ Trách công tác chuyên môn)
(Phụ trách công tác khoa học)

2

Quản lý các công việc chung của Khoa 

 

 

3

Quản lý các công việc chung của Khoa   

 

4

Quản lý các công việc chung của Khoa  

 

5

Quản lý các công việc chung của

 6

Quản lý các công việc chung của Khoa

2

Ths. Nguyễn Thị Thùy Dương

 ( Quản lý khóa ĐH 53)

(Trợ lý giáo Vụ)

( Phụ trách công tác văn thư- CNTT)

2

 

Học lớp chuyên viên chính từ 24/4/2018 đến 7/2018

3

 

4

 

5

 

6

 

    3

CN. Nguyễn Văn Hướng

( Quản lý khóa ĐH 50,51,52)

( Phụ trách công tác Đoàn)

2

Quản lý khóa 50,51,52

 

 

3

Quản lý khóa 50,51,52

 

 

4

Quản lý khóa 50,51,52

Trực khoa)

 

5

Quản lý khóa 50,51,52

Trực khoa

 

6

Quản lý khóa 50,51,52

Trực khoa

 

 Viết bởi: khoaysinh
Ngày Viết: 25/05/2018
Số lần xem: 80

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com