Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB 43

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
Bộ môn: Bóng rổ                                                          Học kỳ: II           Năm học: 2017 – 2018
 
Tuần: 43   Từ ngày: 21/5/ 2018                               Đến: 25/5/2018
    Thứ
Tiết
Hai
Ba
Năm
Sáu
1 + 2
 
PT-51SP-K6
THẮNG
PT-51SP-K1
NHUNG
 
 
 
 
3 + 4
PT-51SP-K8
THẮNG
PT-51SP-K2
THẮNG
 
 
 
5 + 6
PT-51SP-K5
THẮNG
PT-51SP-K3
THẮNG
PT-51SP-K5
V.HẢI
PT-51SP-K6
THẢO
PT-51SP-K9
V.HẢI
PT-51SP-K9 THẢO
 
7 + 8
 
PT-51SP-K7
THẮNG
PT-51SP-K4
THẮNG
PT-51SP-K8
THẮNG
PT-51SP-K4
TOÀN
PT-51SP-K3
THẢO
PT-51SP-K7
NHUNG
PT-51SP-K1
TOÀN
PT-51SP-K2
THẢO
Ghi chú: 15h30 thứ 4 ngày 23/5 họp bộ môn (sau sinh hoạt chuyên môn)
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
THẢO
08
 
2
V.HẢI
04
 
3
TOÀN
04
 
4
THẮNG
16
 
5
NHUNG
04
 
Tổng
36
 
         Trưởng bộ môn                            Giáo vụ bộ môn
              
 
 
   TS. Phạm Đức Toàn                    TS. Nguyễn Văn Hải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viết bởi: bmbongro
Ngày Viết: 20/05/2018
Số lần xem: 103

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com