Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB 44

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
Bộ môn: Bóng rổ                                                          Học kỳ: II           Năm học: 2017 – 2018
 
Tuần: 44   Từ ngày: 28/5/ 2018                               Đến: 01/6/2018
    Thứ
Tiết
Hai
Ba
Năm
Sáu
1 + 2
 
PT-51SP-K6
THẮNG
PT-51SP-K1
V.HẢI
PT-51SP-K3
THẢO
 
 
PT-51SP-K8
THẮNG
PT-51SP-K4
NHUNG
3 + 4
 
PT-51SP-K2
THẮNG
PT-51SP-K9
V.HẢI
PT-51SP-K7
THẢO
 
PT-51SP-K5
THẮNG
 
5 + 6
 
 
 
 
 
 
7 + 8
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
THẢO
04
 
2
V.HẢI
04
 
3
TOÀN
00
 
4
THẮNG
08
 
5
NHUNG
02
 
Tổng
18
 
        Trưởng bộ môn            Giáo vụ bộ môn
              
 
   TS. Phạm Đức Toàn   TS. Nguyễn Văn Hải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viết bởi: bmbongro
Ngày Viết: 27/05/2018
Số lần xem: 95

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com