Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB 45

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH                  LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
Bộ môn: Bóng rổ                                                                                                          Học kỳ: II           Năm học: 2017 – 2018
 
Tuần: 45   Từ ngày: 04/6/ 2018                               Đến: 08/6/2018
    Thứ
Tiết
Hai
Ba
Năm
Sáu
1 + 2
 
THI KẾT THÚC
PT-51SP-K 1+ 2
V.HẢI - THẢO
NHUNG - THẮNG
 
 
THI KẾT THÚC
PT-51SP-K 3+4
V.HẢI - THẢO
NHUNG - THẮNG
THI KẾT THÚC
PT-51SP-K 7+8
V.HẢI - NHUNG
TOÀN - THẮNG
3 + 4
 
THI KẾT THÚC
PT-51SP-K 9
V.HẢI - THẢO
NHUNG - THẮNG
 
THI KẾT THÚC
PT-51SP-K 5+6
V.HẢI - THẢO
NHUNG - THẮNG
 
5 + 6
 
 
 
 
 
 
7 + 8
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: 8h30 thứ 3 ngày 05/6 họp bộ môn
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
THẢO
 
04
2
V.HẢI
 
05
3
TOÀN
 
01
4
THẮNG
 
05
5
NHUNG
 
05
Tổng
 
20
       Trưởng bộ môn                      Giáo vụ bộ môn
              
 
 
   TS. Phạm Đức Toàn              TS. Nguyễn Văn Hải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viết bởi: bmbongro
Ngày Viết: 03/06/2018
Số lần xem: 92

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com