Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB 46

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH              LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
Bộ môn: Bóng rổ                                                     Học kỳ: II           Năm học: 2017 – 2018
 
Tuần: 46   Từ ngày: 11/6/ 2018                               Đến: 15/6/2018
    Thứ
Tiết
Hai
Ba
Năm
Sáu
1 + 2
 
 
 
 
 
3 + 4
 
 
 
 
 
5 + 6
 
 
 
 
 
 
7 + 8
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Đ/c Phạm Văn Thắng trực bộ môn kiểm tra điểm phổ tu K51 GDTC
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
THẢO
 
 
2
V.HẢI
 
 
3
TOÀN
 
 
4
THẮNG
 
 
5
NHUNG
 
 
Tổng
 
 
 Trưởng bộ môn            Giáo vụ bộ môn
              
 
 
TS. Phạm Đức Toàn   TS. Nguyễn Văn Hải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viết bởi: bmbongro
Ngày Viết: 10/06/2018
Số lần xem: 88

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com