Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 45

...

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

     TRUNG TÂM GDQPAN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần: 45

   Từ ngày 04/06 đến ngày 10/ 06 năm 2018

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

Ban Giám đốc

(GS.TS:Nguyễn Đại Dương-GĐ

TS: Nguyễn Văn Hòa – P.GĐ)

* Điều hành toàn bộ công việc tại Trung tâm

- Thứ 2: 14h Giao ban ( A2)


  2.

       Phòng Đào tạo,QLSV

       (Đại úy: Vũ Đình Phan)

* Tham mưu BGĐ về công tác Đào tạo, công tác QLSV

- Thứ 2: 14h Giao ban ( A2)

- Thứ 3: Làm việc cùng BGĐ tại trường CĐSP Bắc Ninh
- Thứ 4: Làm việc cùng BGĐ tại trường CĐTK
- Ra quyết định công nhận hoàn thành chương trình môn học đối với trường Đại Học KTCN khóa 10, đợt 4
- Mua chứng chỉ GDQPAN

 

3.

     Phòng Hành chính

               tổ chức

* Tham mưu BGĐ về công tác hành chính, Tổ chức, văn thư

- Thứ 2: 14h Giao ban ( A2)


 

4.

Phòng Hậu cần,TC-KT

(ThS: Nguyễn Ngọc Khôi)

* Tham mưu BGĐ về công tác Hậu cần, TC-KT

- Thứ 2: 14h Giao ban ( A2)

- Chuẩn bị quân tư trang cho Đại Học Dệt May
- Kiểm tra sửa chữa cơ sở vật chất
- Giặt quân tư trang  cho khóa 10, đợt 4 của Trường Đại Học KTCN.
- Thứ 6: Vận chuyển quân tư trang sang trường Đại học dệt may.

    5.

Ban Thanh tra, Pháp chế

- Thứ 2: 14h Giao ban ( A2)

* Tham mưu BGĐ công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nội quy, quy chế, kế hoạch, chương trình hoạt động GDQPAN của trung tâm. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về GDQPAN

6.

Khoa Quân sự, Chính trị

* Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học  GDQPAN, Xây dựng chương trình chi tiết Quân sự, phân công giảng viên, giáo viên biên soạn giáo án, bài giảng, tài liệu tham khảo; tham gia biên soạn giáo trình, giáo khoa.


7

Khung Quản lý học viên

  

* Tổ chức tập huấn công tác duy trì, Quản lý học viên. Gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật tại Trung tâm

- Thứ 2: 14h Giao ban ( A2)


 

 


Viết bởi: trungtamgdqp
Ngày Viết: 19/05/2018
Số lần xem: 109

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com