Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 46

...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

TRUNG TÂM GDQPAN

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần: 46

TỪ ngày 11 tháng 06 đến ngày 15 tháng 06 năm 2018

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

                                                                                                      NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ban Giám Đốc

( GS.TS: Nguyễn Đại Dương  - GĐ

Thượng tá: Nguyễn Danh Nam - P.GĐ

TS: Nguyễn Văn Hoà -  P.GĐ)

 

*Điều hành công việc tại Trung tâm

- Điều hành chỉ đao kế hoạch đào tạo GDQPAN của trường Đại Học Dệt May Hà Nội.

2

Phòng Đào tạo, QLSV

(Thiếu Tá: Vũ Đình Phan)

* Tham mưu BGĐ về công tác Đào tạo, công tác QL,SV

- Tổ chức đào tạo tại trường Đại Học Dệt May Hà Nội

- Chuẩn bị kế hoạch GDQPAN cho tháng 7.

3

Phòng Hành chính, tổ chức

* Tham mưu BGĐ về công tác tổ chức, văn thư.

-   Các công việc khác theo kế hoạch và sự phân công của ban giám đốc.

4

Phòng Hậu Cần, TC-KT

(ThS: Nguyễn Ngọc Khôi)

* Tham mưu BGĐ về công tác Hậu cần

-   Kiểm tra kho và đảo kho

-   Sửa chữa điện nước, cơ sở vật chất.

5

Ban Thanh tra, Pháp Chế

* Tham mưu BGĐ về công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nội quy, quy chế, kế hoạch chương trình hoạt động GDQPAN của trung tâm. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về GDQPAN.

6

Khoa Quân sự, Chính trị

*Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học GDQPAN,Xây dựng chương trình chi tiết Quân sự, phân công giảng viên, giáo viên biên soạn giao án, bài giảng, tài liệu tham khảo, tham gia biên soạn giáo trình, giáo khoa.

-  Tổ chức giảng dạy môn học GDQPAN tại trường Đại học Dệt May Hà Nội.

7

Quản Lý khung

*Tổ chức tập huấn công tác duy trì, Quản lý học viên.Gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật tại Trung tâm.

 

 


Viết bởi: trungtamgdqp
Ngày Viết: 08/06/2018
Số lần xem: 69

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com