Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB Tuần 43

 

RƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG BÀN

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 43

Từ ngày 21 tháng 5 đến 26 tháng 5 năm 2018

HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2017 - 2018

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2CSK51SP
Việt


3+4

CSK51SP
V.Anh
PT QLy
Thi lần 2
Nam-Việt
10h30 họp Bộ Môn
 

5+614h: Sinh hoạt chuyên môn HTA
CSK51SP
Nam
7+8

TT TÊN GIẢNG DẠY COI THI
1 V.Anh 2

2 Việt 2
1
3 Trường

4 Nam 2
1


6Viết bởi: bomonbongban
Ngày Viết: 20/05/2018
Số lần xem: 90

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com