Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB Tuần 44

 

RƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG BÀN

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 44

Từ ngày 28 tháng 5 đến 3 tháng 6 năm 2018

HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2017 - 2018

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

CSK51SP
Nam


3+4


CS K51SP
Nam
 

5+6
7+8

TT TÊN GIẢNG DẠY COI THI
1 V.Anh

2 Việt

3 Trường

4 Nam 44Viết bởi: bomonbongban
Ngày Viết: 27/05/2018
Số lần xem: 81

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com