Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
TKB Tuần 45

 

RƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: BÓNG BÀN

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 45

Từ ngày 4 tháng 6 đến 9 tháng 6 năm 2018

HỌC KỲ: 2 NĂM HỌC: 2017 - 2018

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

Chào Cờ đầu tháng
CSK51SP
Trường


3+4


CS K51SP
Việt
 

5+6
7+8

TT TÊN GIẢNG DẠY COI THI
1 V.Anh

2 Việt 2

3 Trường 2

4 Nam4


Viết bởi: bomonbongban
Ngày Viết: 03/06/2018
Số lần xem: 99

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com