Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 17 tháng 2 năm 2020
  Đăng nhập
TKB Tuần 12

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
Bộ môn: Bóng Bàn Học kỳ: 1 Năm học: 2019– 2020

Tuần: 12 Từ ngày:4/11/ 2019 Đến:9 /11/2019

Thứ
Tiết
Hai
Ba
Năm
Sáu
1 + 2
Chào cờ đầu tháng

CS K54HL
V.Anh
CS K55HL
V.Anh

CS K54HL
V.Anh


PT K52SP
Khối 1
Nam
PT K52SP
Khối 2
Trường
CS K55HL
V.Anh
 


CSK55HL
Truờng
CS K52HL
V.Anh
CS K53HL
Nam

CS K52HL
NamPT K52SP
Khối 3
Nam
PT K52SP
Khối 4
Truờng

CS K54HL

V.Anh 

5 + 6
PT K52SP
Khối 6
Truờng
PT K52SP
Khối 5
V.Anh
CS K53HL
Nam


PT K52SP
Khối 1
Trường
PT K52SP
Khối 2
Nam

CS K55HL
V.AnhCS K52HL
Truờng


 

PT K52SP
Khối 3
Nam
PT K52SP
Khối 4
Truờng
 

 
PT K52SP
Khối 6
Nam
PT K52SP
Khối 5
Việt


CS K53HL
Nam
Ghi chú: Lịch học mùa đông sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 13h30 đến 17h30
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
V.Anh
16

2
Việt
2

3
Trường
14

4
Nam
18

5
 

 
Tổng

50


             Trưởng bộ môn                 Giáo vụ bộ môn


          Th.S Lê vương Anh        Th.S Nguyễn Danh Nam

Viết bởi: bomonbongban
Ngày Viết: 02/11/2019
Số lần xem: 75

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com