Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 17 tháng 2 năm 2020
  Đăng nhập
TKB Tuần 13

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
Bộ môn: Bóng Bàn Học kỳ: 1 Năm học: 2019– 2020

Tuần: 13 Từ ngày:11/11/ 2019 Đến:16 /11/2019

Thứ
Tiết
Hai
Ba
Năm
Sáu
1 + 2

PT K52SP
Khối 3
V.Anh
CS K52HL
Truong
CS K55HL
Nam
PT K52SP
Khối 1
Trường
PT K52SP
Khối 2
V.Anh

CS K55HL
Nam
PT K52SP
Khối 3
V.Anh
CS K52HL
Truờng
PT K52SP
Khối 1
Trường
PT K52SP
Khối 2
V.Anh
CS K52HL
V.Anh

 
PT K52SP
Khối 4
Truờng
CSK54HL
V.Anh
CS K53HL
Nam
PT K52SP
Khối 6
Truờng
PT K52SP
Khối 5
Nam


CS K53HL
Nam
PT K52SP
Khối 4
Truờng
CS K54HL
V.Anh
PT K52SP
Khối 6
Truờng
PT K52SP
Khối 5
Nam
5 + 6
 


 

 
Ghi chú: Lịch học mùa đông sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 13h30 đến 17h30
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
V.Anh
14

2
Việt


3
Trường
16

4
Nam
12

5
 

 
Tổng
42


             Trưởng bộ môn                 Giáo vụ bộ môn


          Th.S Lê vương Anh        Th.S Nguyễn Danh Nam

Viết bởi: bomonbongban
Ngày Viết: 10/11/2019
Số lần xem: 68

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com