Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 17 tháng 2 năm 2020
  Đăng nhập
TKB Tuần 16

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
Bộ môn: Bóng Bàn Học kỳ: 1 Năm học: 2019– 2020

Tuần: 16 Từ ngày:2/12/ 2019 Đến:7 /12/2019

Thứ
Tiết
Hai
Ba
Năm
Sáu
1 + 2

Chào Cờ Đầu Tháng

PT K52SP
Khối 2
Thi kết Thúc
V.Anh-Truờng
Nam

CS K55HL
Nam
PT K52SP
Khối 3
Thi kết Thúc
Truờng-V.Anh

PT K52SP
Khối 1
Thi kết Thúc
Nam-Trường
V.Anh 

CSK54HL
Thi kết thúc
V.Anh-Truờng
CS K55HL
Nam


PT K52SP
Khối 6
Thi kết Thúc
Truờng-Nam
V.AnhCS K53HL
Nam
PT K52SP
Khối 4
Truờng-V.Anh

PT K52SP
Khối 5
Thi kết Thúc
Nam-v.Anh
Trường
5 + 6
 


 

 
Ghi chú: Lịch học mùa đông sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 13h30 đến 17h30
TT
Giáo viên
Giờ dạy
Coi thi
1
V.Anh

7
2
Việt


3
Trường


7
4
Nam
6

4
5
 

 
Tổng
6


             Trưởng bộ môn                 Giáo vụ bộ môn


          Th.S Lê vương Anh        Th.S Nguyễn Danh Nam

Viết bởi: bomonbongban
Ngày Viết: 30/11/2019
Số lần xem: 45

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com