Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 43

Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

THỜI GIAN TỪ NGÀY 21/5 - 27/5/2018

Thứ 2, 14h00. Họp Giáo ban.

Thứ 3, 8h00. Bế Giảng năm học.

Thứ 4, 14h00. Sinh hoạt chuyên môn.


STT

Họ tên

Nội dung công việc

1

P.Hiệu trưởng:

Nguyễn Thị Thu Hà

- Phụ trách quản lý học tập văn hóa.

- Trực lãnh đạo thứ 2,3,4,5,6.

2

Hoàng Thị Út

(Tổ trưởng tổ văn phòng)

 

- Trực phòng: Ngày thứ 2,3,4 hàng tuần.

- Huấn luyện cờ vua.

3

Đàm Danh Phương

- Trực phòng: Ngày thứ 2,5,6 hàng tuần.

4

Lê Trần Thái

 

TRƯỜNG NKTDTT OLIMPIC

THỜI KHOÁ BIỂU CHIỀU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện từ ngày28/1/2018

Thứ

Tiết

Lớp 7

LỚP 8

LỚP 9

LỚP 10

LỚP 11

LỚP 12

 

Thao

Thanh

Thủy

Liên

Huệ

Thứ 2

1

 

Sử: Huệ

Lý: Đào

Địa: Vân

Sinh: Liên

Lý: Thư

2

 

Sử: Huệ

C.nghê: Đào

Địa: Vân

Lý: Thư

Sinh: Liên

3

 

Lý: Đào

Sử: Huệ

Sinh: Liên

Địa: Vân

Lý: Thư

4

 

C.nghệ: Đào

Sinh: Thủy

Sử: Huệ

Địa: Vân(TC)

Sinh: Liên

5

 

C.nghệ: Đào

Sinh: Thủy

Sử: Huệ(TC)

Lý: Thư

Địa: Vân

Thứ 3

1

 

Văn: Chung

Anh: Vân

Văn: Hằng

Hóa: thủy

Toán: Hiền

2

 

Văn: Chung

Anh: Vân

Văn: Hằng

Hóa: Thủy

Toán: Hiền

3

 

Anh: Vân

Văn: Chung

Toán: Hiền

Văn: Hằng

Hóa: Thủy

4

 

Anh: Vân

Văn: Chung

Hóa: Thủy

Văn: Hằng

Sử: Hà

5

 

Anh: Vân

Văn: Chung

SH: Thủy

Văn: Hằng(TC)

Toán: Hiền

 

Thứ 4

1

 

Tin: Luân

Địa: Diệp

Văn: Hằng

Toán: Hiền

Anh: Hiền

2

 

Tin: Luân

Địa: Diệp

Văn: Hằng(TC)

Toán: Hiền

Anh:Hiền

3

 

Địa: Diệp

Tin: Luân

Toán: Hiền

Anh: Hiền

Văn: Hằng

4

 

Hóa: Liên

Tin: Luân

Hóa: Thủy

Anh: Hiền

Văn: Hằng

5

 

Sinh: Liên

Lý: Đào

Anh: Hiền

Văn: Hằng

Hóa: Thủy

Thứ 5

1

 

Toán:Thao

Hóa: Liên

Anh: Hiền

Sử:Huệ

Toán: Hiền

2

 

Toán: Thao

Hóa: Liên

Anh: Hiền

Tin: Luân

GD: Huệ

3

 

GDCD: Thao

Toán: Thanh

GDCD: Huệ

Anh: Hiền

Toán:Hiền(TC)

4

 

Hóa: Liên

Toán: Thanh

Tin: Luân

Toán: Hiền

Anh: Hiền

5

 

Sinh: Liên

SH: Thanh

Toán: Hiền

GD: Huệ

Anh: Hiền(TC)

Thứ 6

1

 

Văn: Chung

Toán: Thanh

Lý: Thư

Văn: Hằng

SH: Huệ

2

 

Văn: Chung

Toán: Thanh

Lý: Thư

C.ngh: Thủy

Văn: Hằng

3

 

Toán: Thao

Anh: Vân

Cngh: Thủy

Anh: Hiền(TC)

Văn: Hằng(TC)

4

 

Toán: Thao

Văn: Chung

Anh: Hiền(TC)

Toán: Hiền

Tin: Thủy

5

 

SH: Thao

Văn: Chung

Toán: Hiền( TC)

SH: Liên

Cngh: Thủy

 

 

Thứ 7

1

 

MT: Thao

MT: Thanh

GDQP: Phan

Toán: Hiền(TC)

Sử: Hà

2

 

TD: Thái

GDCD: Thanh

TD: Út

GDQP: Phan

TD: Phương

3

 

TD: Thái

TD: Phương

TD: Út

Tin:Luân

GDQP:Phan

4

 

Â.nhạc: Thao

TD: Phương

Tin: Luân

TD;Thái

GDCD: Huệ(TC)

 

 


Viết bởi: truongnk
Ngày Viết: 20/05/2018
Số lần xem: 72

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com