Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 20 tháng 10 năm 2018
  Đăng nhập
LCT tuần 45

        

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Từ ngày 04/06/2018 đến ngày 10/06/2018

TT

Họ và tên

Nội dung công việc

1

ThS. Trịnh Hồng Sơn

(Trưởng phòng)

- 7h00 thứ 2: chào cờ toàn trường.

- 14h00 thứ 2: Họp giao ban.

- 16h30 thứ 2: Họp phòng.

-  Tham gia các cuộc họp do Nhà trường phân công.

- Điều hành các công việc của phòng.

2

Phạm Tuấn Dũng

(Phó Trưởng phòng)

- 7h00 thứ 2: chào cờ toàn trường.

- 16h30 thứ 2: Họp phòng.

2

Hoàng Nam

(Chuyên viên)

- 7h00 thứ 2: chào cờ toàn trường

- 16h30 thứ 2: Họp phòng.

-           - Thứ 2,6 : Trực phòng.

3

Trần Diệu Hằng

(Chuyên viên)

- 7h00 thứ 2: chào cờ toàn trường.

- 16h30 thứ 2: Họp phòng.

- Thứ 5: Trực phòng

4

Nguyễn Thị Hằng

(Chuyên viên)

- 7h00 thứ 2: chào cờ toàn trường.

- 16h30 thứ 2: Họp phòng.

- Thứ 4: Trực phòng.

5

Dương Hải Nam

(Cán bộ hợp đồng)

- 7h00 thứ 2: chào cờ toàn trường.

- 16h30 thứ 2: Họp phòng.

- Thứ 3,: Trực phòng

- Tổng hợp các dữ liệu liên quan đến công tác học sinh, sinh viên.

 

 

 

 

 

 

 


Viết bởi: phongctsv
Ngày Viết: 03/06/2018
Số lần xem: 59

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com