Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 43

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

                   KHOA TẠI CHỨC

Từ ngày 21/05 đến ngày 25/05 - Học kỳ I - Năm học: 2017 - 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỨ

CÔNG VIỆC

1

 

TS. Phạm Tuấn Hiệp

 (Phụ trách chung)

 2 (21/05)

14h: Họp giao ban
16h: Họp khoa.

 3 (22/05)

8h: Khai giảng chương trình GDQPAN K10.

 4 (23/05)

14h: Sinh hoạt chuyên môn (HTA)

 5 (24/05)

Làm công việc chuyên môn.

6 (25/05)

Bảo vệ Luận án TS cấp cơ sở NCS Phạm Đức Viễn.

2

 

ThS. Đặng Đình Minh

 

(21/04)

16h: Họp khoa.

(22/05)

Làm thời khóa biểu.

4 (23/05)

14h: Sinh hoạt chuyên môn.

(24/05)

Rà soát điểm.

6 (25/05)

Làm công việc chuyên môn.

3

 

ThS. Phạm Thanh Long

 

(21/04)

16h: Họp khoa.

(22/05)

Rà soát điểm.

(23/05)

10h: Khai giảng lớp VB2 ngoại ngữ K3.
14h: Sinh hoạt chuyên môn

(24/05)

Trực khoa.

(25/05)

Đưa lịch làm việc của khoa lên mạng.

4

ThS. Nguyễn Thị Luật

(21/04)

16h: Họp khoa.

(22/05)

Công tác văn thư.

(23/05)

14h: Sinh hoạt chuyên môn.

(24/05)

Làm công việc do trưởng đơn vị giao.

(25/05)

Sắp xếp hồ sơ.


Viết bởi: khoataichuc
Ngày Viết: 20/05/2018
Số lần xem: 70

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com